fbpx

Nyheder og artikler

Fredag den 15 marts er WORLD SLEEP DAY, hvor vi sætter ekstra fokus på søvnen. Heldigvis sover de fleste danskere godt uden at tænke nærmere over det. Men en stigende andel af danskerne gør desværre ikke. Søvnen er essentiel for et sundt liv. Med for lidt...

Nyt studie viser at CBT-I, kognitiv adfærdsbehandling for insomni, er en effektiv behandling af menopause relateret kronisk søvnbesvær.     Søvnforskere ved Henry Ford Health Center har gennemført et randomiseret studie på 150 kvinder med kronisk insomni relateret til menopausen. Man sammenlignede 3 forskellige behandlingskoncepter: kognitiv adfærdsbehandling, multimodal...

Jan Ovesen i P-1 studiet drøfter træthed og søvnighed, specielt vigtigheden af at skelne mellem fysisk træthed og søvnighed, som reaktion på for lidt eller forstyrret søvn. Hør udsendelsen her: http://www.dr.dk/radio/p1/hypokonder/hypokonder-4...

Man kan dø af at sove for lidt! 750 dødsfald per i år i Danmark blandt personer med søvnbesvær i forhold til personer uden søvnbesvær. Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark, SST 2016. Personer med søvnbesvær har højere dødelighed end personer uden søvnbesvær. Overdødeligheden er størst for mænd, og...

The American Academy of Sleep Medicine har udsendt en ny rapport: Hidden Health Crisis Costing America Billions. Rapporten beskriver omkostningerne ved ubehandlet søvnapnø. Man har estimeret omkostningerne, der er forbundet med ubehandlede søvnapnøpatienter samt omkostninger ved diagnostik og behandling af søvnapnøpatienter. Man skønner, at diagnostik-...

Sygdomsbyrden i Danmark i 2016 En ny rapport fra sundhedsstyrelsen har for første gang medtaget søvn som en faktor for befolkningens helbred. Som forventet viser rapporten at søvnbesvær påvirker den enkeltes liv, således at der er øget forekomst af både kortvarigt og langvarigt sygefravær hos personer...

I sidste uge kunne vi fortælle, at hjernen ældes hurtigere, hvis man lider af søvnapnø. Undersøgelsen, vi fortalte om, er meget spændende og resultaterne er endnu en indikation for, at det er meget vigtigt at få undersøgt om man har søvnapnø, hvis man er i tvivl og så komme i behandling, hvis det er tilfældet. Det er ligeledes vigtigt at følge disse patienter med regelmæssig kontrol så man sikre sig, at behandlingen fungerer. Der er desværre stort frafald ved behandlingen, hvis man ikke følger patienterne. Frafaldet resulterer i, at patienterne fortsat lider og pengene til diagnostik og behandlingsapparatur vil være spildt.

Nu er det påvist, at ubehandlet søvnapnø gør hjernen gammel før tid, skriver Nordjyske. Det er samme effekt som opstår pga. søvnbesvær fx i forbindelse med langvarigt skifteholdsarbejde.
Søvnapnø er almindelig hos ældre og ses ved ca. 52% af mænd og 26% af kvinder i alderen 55-90 år.

Der er delte meninger om, hvorvidt det skader et barn at vække det fra sin middagslur og hvor meget barnet skal sove i løbet af dagen. Nogle mener, at det kan skade barnets humør og overskud i løbet af dagen samt ødelægge dets nattesøvn, hvis barnet vækkes fra middagsluren. Mange pædagoger og forældre har debatteret emnet og der findes utallige meninger og holdninger.