fbpx

Vedr. Philips tilbagekaldelse af DreamStation 1.

Philips tilbagekaldelse betyder at leverandøren IKKE fremover må fortsætte med at levere det pågældende udstyr. Der er IKKE tale om tilbagetrækning af leveret udstyr.

Der har den 19. juli d.å. været opmærksomhed fra pressen vedr. Philips CPAP apparat Dream Station 1.
Årsagen er at det skum (lyddæmpende funktion) der er i DreamStation 1, kan nedbrydes til partikler, som kan trænge ind i enhedens luftvej, og dermed indåndes af patienten. Skummet kan også udlede visse kemikalier.
Skumnedbrydningen kan forværres ved brug af ikke godkendte rengøringsmetoder, for eks. Ozone eller ultraviolet bestråling, som normalt ikke bruges af privatpersoner. Skumnedbrydningen kan også øges ved høje temperaturer og høj luftfugtighed.
Indånding af kemiske substanser fra nedbrydning af det lyddæmpende skum, kan give anledning til hovedpine/svimmelhed, irritation af øjne, næse eller luftveje, overfølsomhed, kvalme eller opkastning. Disse gener blev i 2020 registreret hos 0,03% bruger af 1,56 millioner apparater, dvs. hos 3 behandlede personer ud af 10.000 behandlede.

Søvnexperten anser derfor risikoen for ovennævnte gener for at være minimal i forhold til de risici der er forbundet med ubehandlet søvnapnø. Vi anbefaler derfor alle vores patienter at de fortsætter deres CPAP behandling.

 

Vedr. rengøring af DreamStation 1.

Philips og Søvnexperten anbefaler sine patienter at de rengør deres apparat ved aftørring med en fugtig klud og ikke andet. Enhver brug af ikke godkendte rengøringsmetoder, frarådes.

Philips anbefaler, at man påsætter et bakteriefilter, indtil det skum, som er i DreamStation 1, kan udskiftes eller et nyt apparat kan udleveres. Vi sender et sådant bakteriefilter til vore patienter, så snart vi har fået dem leveret fra Philips.
Søvnexperten har registreret alle de patienter til hvem vi har leveret DreamStation 1. Vi har hvert enkelt apparats identifikationsnummer, og dertil knyttede patienter. Vi vil, når der bliver åbnet for registrering, registrere alle de apparater vi har udleveret. Som patient behøver du altså IKKE at gøre dette.

Vi forventer i begyndelsen af august at blive informeret om, hvornår vi kan forvente at få leveret nye apparater til erstatning af de udleverede DreamStation 1 apparater.  Så snart vi har modtaget dem, vil vi indkalde de enkelte patienter til at få leveret et udskiftningsapparat. Det vil formentlig ske i løbet af efteråret!

Søvnexperten opfordrer derfor den enkelte patient til at forsætte med CPAP behandlingen med DreamStation 1 på trods af ovennævnte meddelelse, idet den positive effekt ved CPAP behandling, langt overstiger den risiko for hoste og irritation af øvre luftveje mm., som er rapporteret.