Søvnbesvær

Akut søvnbesvær

(akut insomni)

Akut søvnbesvær oplever alle mennesker en gang imellem. Almindelig forkølelse eller influenza, kan medføre at man er generet af symptomerne og sover dårligt. Akut stress eller bekymringer, kan også medføre at man ikke kan slippe tankerne når man vil sove. Det bliver ved med at køre rundt i hovedet og forhindre en i at falde i søvn. Som regel finder man en løsning på problemerne i løbet af nogle dage, hvorefter man sover godt igen.

Under den uforstyrrede søvn flyttes viden fra arbejdshukommelsen til langtidshukommelsen. Ligeledes udvælges hvilke forbindelser mellem de enkelte nerveceller der skal bevares og hvilke der skal afbrydes – altså hvad man husker og hvad man glemmer.

Kronisk søvnløshed

(kronisk insomni)

Kronisk søvnløshed er en hyppig søvnsygdom som forekommer hos 10-15% af den voksne befolkning. Man definere kronisk søvnløshed hvis et eller flere af følgende symptomer har bestået i 3-4 uger eller længere:

  Indsovningsbesvær (> 30 minutter)

  Natlig opvågnen og besvær med at falde i søvn igen (> minutter)

  For tidlig opvågnen (< end 6 timers søvn) ikke forfrisket og kan ikke falde i søvn igen.

Alle oplever et eller flere af disse symptomer en kort periode (1-2 uger) en gang imellem. Det er en naturlig reaktion på de udfordringer og belastninger man kan møde i livet. Men hvis belastningerne består længere end 3-4 uger, kan tilstanden udvikle sig til en permanent tilstand som det er meget vanskeligt at komme ud af ved egen hjælp.

CBT-I for søvnløshed

CBT-I for søvnløshed, kognitiv  adfærdsbehandling for søvnløshed, (Cognitive behaviour Therapy for Insomnia).

CBT-I består af mange forskellige komponenter, men 3 hovedkomponenter er væsentlige:

  Stimuluskontrol
  Søvnrestriktion
  Døgnrytmekonsolidering

Stimuluskontrol betyder at man kontrollerer hvad der ske når man kommer i seng. Man skal mindske vågenhed i sengen. Det betyder at hvis man ikke kan falde i søvn, skal man stå op. Dette gælder både når man går i seng første gang om aftenen eller hvis man vågner i løbet af natten.

Søvnrestriktion betyder at man i begyndelsen af behandlingsperioden skal sove mindre end ens egentlige behov. Det betyder at man i den første tid af behandlingsperioden ikke bliver mere frisk om dagen, men stadig er generet af træthed.

Døgnrytmekonsolidering betyder at man hver dag skal stå op på samme tid, uanset hvor meget eller hvor lidt man har sovet.

Der er mange andre faktorer og teknikker som indgår i et kognitivt adfærdsforløb, teknikker som tages op individuelt afhængig af den enkelte patients problemer og behov. Derfor er det også vanskeligt for den enkelte at gennemføre et behandlingsforløb uden vejledning og støtte.

De fleste i behandlingsforløb, oplever positiv effekt indenfor en til to uger. De fleste behandlingsforløb kan afsluttes efter 3-4 måneder.

Forudsætning for et godt behandlingsforløb er høj motivation og udholdenhed.

Spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller blot ønsker
at høre, hvordan vi sammen kan sætte fokus på søvn.