fbpx

World Sleep Day sætter fokus på søvn

Fredag den 15 marts er WORLD SLEEP DAY, hvor vi sætter ekstra fokus på søvnen. Heldigvis sover de fleste danskere godt uden at tænke nærmere over det. Men en stigende andel af danskerne gør desværre ikke.

Søvnen er essentiel for et sundt liv. Med for lidt eller dårlig søvn bliver man let syg, man har ingen energi, er træt, sur og irritabel. Dyreforsøg har vist at uden søvn dør man.

Gennem de sidste 30 år har søvnmedicinen gjort store landvindinger. Kendte søvnsygdomme som obstruktiv søvnapnø, kronisk insomni, natligt benspjætteri (PLMS) og narkolepsi kan i dag let diagnosticeres og behandles effektivt.

Hvad er konsekvensen af for lidt søvn?

 

Alligevel stiger andelen af danskere som aldrig eller næsten aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet. Det betyder at de næsten altid lider af

 • træthed
 • dårligt humør – nedstemthed
 • irritabilitet
 • nedsat social funktionalitet
 • manglende energi
 • inaktivitet-passivitet
 • forlænget reaktionstid
 • nedsat opmærksomhed
 • koncentrationsbesvær
 • hukommelsesbesvær
 • søvnanfald
 • risiko for fejl
 • risiko for ulykker
 • reduceret produktivitet

Normal søvn er afgørende for at hjernen og kroppen kan restituere sig fuldstændigt. Kun med en tilstrækkelig nattesøvn af 7-8 timers varighed kan man undgå ovennævnte gener. Dårlige søvnvaner, manglende søvnhygiejne og moderne livsstil er væsentlige årsager til at mange danskere sover for lidt. En god søvnhygiejne kan være vejen til normal søvn.

Hvordan er det med danskernes søvn?

 

Danskernes søvn er undersøgt flere gange af Statens Institut for Folkesundhed og Rockwool Fondens Forskningsenhed (1,2,3). Af den sidste rapport fra 2017 fremgår det at andelen af befolkningen, der aldrig eller næsten aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet er steget betragteligt gennem de sidste 15 år. Det er mest udtalt i de unge aldersgrupper: 16-24 årige og 25-44 årige.

Her ses to tabeller der viser andelen, der aldrig eller næsten aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet. 1987-2017. I procent. (fra Søvn. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017. Statens Institut for Folkesundhed).

 

Årsagerne til for lidt søvn er forskellige mellem aldersgrupperne og køn.

 

For de 16-24 årige

er den primære årsag for at ikke får nok søvn til at føle sig udhvilede, at de kommer for sent i seng pga. underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekonsol eller tv. 69,5% (mænd) og 61,1% (kvinder).

Den sekundære årsag for mændene er at de kommer for sent i seng pga. arbejdsrelaterede eller uddannelsesmæssige opgaver, 42,5%. Mens det for kvinderne er tanker og bekymringer relaterede til familiemæssige eller personlige problemer 56,3%.

For de 25-34 årige

er der forskellige årsager for de to køn.

For mændene er den primære årsag at de kommer for sent i seng, underholdning fra mobiltelefon, tablet, computer, spillekonsol eller tv, 54,6%, og den sekundære årsag er tanker og bekymringer relaterede til familiemæssige eller personlige problemer 43,0%.

For kvinderne er det tanker og bekymringer relateret til familiemæssige eller personlige problemer, 45,3%, der er den primære årsag og forstyrrelser fra mindre børn der er den sekundære årsag, 44,4%.

Tanker og bekymringer relateret til arbejde forstyrrer knap en tredjedel af de 25-34 årige, både mænd 30,8%, og kvinder 30,0%.

Når familierne (25-34 årige) får børn ser vi også at det primært er kvinderne der forstyrres af mindre børn i husstanden 44,4%, hvorimod kun 23,8% af mændene forstyrres.

 

Se mere om årsagerne på Søvn. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2017.

Referencer:

1: Jens Bonke: Søvn -ægteskab, indkomst og helbred, Gyldendal 2011.

2: SDU: Sygdomsbyrden i Danmark, risikofaktorer, 2016.

3: SDU: Søvn. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, 2017.