Personer med søvnbesvær er mere syge end personer uden søvnbesvær.

Personer med søvnbesvær er mere syge end personer uden søvnbesvær. Det fører til 1,9 millioner ekstra lægebesøg om året.

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark, SST 2016.

 

Personer med søvnbesvær går mere til praktiserende læge end personer uden søvnbesvær. I alt drejer det sig om 699.958 lægebesøg for mænd og 1.215.765 besøg for kvinder (i alt 1.915.715 besøg) og mest udtalt i aldersgruppen 35-64 år. Ekstra lægekontakter blandt personer med søvnbesvær udgør 5,6% af samtlige kontakter til praktiserende læge.

 

Søvnbesvær kan effektivt behandles med kognitiv adfærdsbehandling. Det er et behandlingsforløb som strækker sig over 3 måneder.

Vil du som læge eller sundhedsperson vide mere, så meld dig til kurset: Søvn og søvnforstyrrelser, den 26 oktober i Horsens.

 

Vil du som patient søge hjælp kan du bestille tid til en søvnmedicinsk speciallægekonsultation i enten København eller Århus