fbpx

Nyheder og artikler

Igen i år samles landets traumecentre for at få den nyeste viden, omkring behandling af flygtninge med traumer. I løbet af de to dage, bliver der afholdt spændende oplæg på både dansk og engelsk, og der bliver ligeledes rig mulighed for erfaringsudveksling mellem centrene og...

Opdagelsen af et sjældent søvngen viser at nogle mennesker faktisk kan nøjes med meget lidt søvn. Forskere fra University of California har fundet en gen-mutation, som betyder at de kan klare sig med langt færre timers søvn end de fleste andre mennesker. Det drejer sig om...

Fredag den 15 marts er WORLD SLEEP DAY, hvor vi sætter ekstra fokus på søvnen. Heldigvis sover de fleste danskere godt uden at tænke nærmere over det. Men en stigende andel af danskerne gør desværre ikke. Søvnen er essentiel for et sundt liv. Med for lidt...

Nyt studie viser at CBT-I, kognitiv adfærdsbehandling for insomni, er en effektiv behandling af menopause relateret kronisk søvnbesvær.     Søvnforskere ved Henry Ford Health Center har gennemført et randomiseret studie på 150 kvinder med kronisk insomni relateret til menopausen. Man sammenlignede 3 forskellige behandlingskoncepter: kognitiv adfærdsbehandling, multimodal...

Jan Ovesen i P-1 studiet drøfter træthed og søvnighed, specielt vigtigheden af at skelne mellem fysisk træthed og søvnighed, som reaktion på for lidt eller forstyrret søvn. Hør udsendelsen her: http://www.dr.dk/radio/p1/hypokonder/hypokonder-4...

Man kan dø af at sove for lidt! 750 dødsfald per i år i Danmark blandt personer med søvnbesvær i forhold til personer uden søvnbesvær. Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark, SST 2016. Personer med søvnbesvær har højere dødelighed end personer uden søvnbesvær. Overdødeligheden er størst for mænd, og...

The American Academy of Sleep Medicine har udsendt en ny rapport: Hidden Health Crisis Costing America Billions. Rapporten beskriver omkostningerne ved ubehandlet søvnapnø. Man har estimeret omkostningerne, der er forbundet med ubehandlede søvnapnøpatienter samt omkostninger ved diagnostik og behandling af søvnapnøpatienter. Man skønner, at diagnostik-...

Sygdomsbyrden i Danmark i 2016 En ny rapport fra sundhedsstyrelsen har for første gang medtaget søvn som en faktor for befolkningens helbred. Som forventet viser rapporten at søvnbesvær påvirker den enkeltes liv, således at der er øget forekomst af både kortvarigt og langvarigt sygefravær hos personer...