fbpx

Søvnexperten har for første gang i 2021 deltaget i LUP (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser). Resultatet er for Søvnexperten er meget tilfredsstillende, idet vi præsterer bedre end landsgennemsnittet i samtlige spørgsmål. Se mere her....

Søvnexperten er den 22. december 2021 blevet akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitets Model (DDKM). Det betyder at Søvnexperten lever op til det nationale niveau for vores arbejde med kvalitet! Akkrediteringsstatus er gældende fra den 18-11-2021 til 12-01-2025...

Regeringen og Region Midtjylland har besluttet at suspendere udredelses- og behandlingsgarantien midlertidigt. (https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sygehusvalg/udvidet-frit-sygehusvalg/ ) Det betyder at du ikke længere har krav på at blive udredt eller behandlet indenfor 30 dage på et offentligt sygehus. Søvnexperten har imidlertid indgået en tilknytningsaftale med Region Midtjylland. Det betyder at...