fbpx

Suspensation af patientrettighederne

Regeringen og Region Midtjylland har besluttet at suspendere udredelses- og behandlingsgarantien midlertidigt. (https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sygehusvalg/udvidet-frit-sygehusvalg/ )

Det betyder at du ikke længere har krav på at blive udredt eller behandlet indenfor 30 dage på et offentligt sygehus.

Søvnexperten har imidlertid indgået en tilknytningsaftale med Region Midtjylland. Det betyder at du alligevel kan blive udredt og/eller behandlet hos Søvnexperten, indenfor 5 uger fra vi har modtaget din henvisning fra sygehuset, som du er henvist til.

Ønsker du at blive udredt eller behandlet hos Søvnexperten skal du derfor kontakte Patientkontoret evt. skriftligt i Region Midt. Sådan får du kontakt til Patientkontoret – Region Midtjylland (rm.dk) De vil så sørge for at viderehenvise dig til os, hvorefter vi kan indkalde dig.