fbpx

Behandlinger og konsultationer

Behandlinger og konsultationer

Speciallægekonsultation. Pris: kr. 1.500,-.

Konsultation ved Jan Ovesen, akkrediteret specialist i søvnmedicin

 

 • Halvanden time
 • Gennemgang af dine søvnproblemer: søvntider (søvnskema), søvnvaner, daglige gener, varighed, mulige udløsende faktorer, vedligeholdende adfærd etc.
 • Gennemgang af dine dagtidsproblemer: træthed, søvnanfald, undgåelse af visse aktiviteter
 • forslag om yderligere udredning ved mistanke om andre søvnsygdomme (søvnapnø, narkolepsi, PLMS etc.)
 • udfyldelse af Epworth Sleepiness Scale
 • udfyldelse af Insomnia Severity Index (ISI)

 

I forbindelse med denne konsultation drøftes generelle søvnråd og søvnhygiejne og der gives anvisninger på hvorledes betingelserne for god søvn kan forbedres. Der udleveres:

 

 • generelle søvnråd
 • søvnhygiejne
 • søvnskemaer
 • søvndagbogsblade

 

Ved kronisk insomni tilbydes et struktureret behandlingsforløb over 3 måneder.

Behandlingsforløb af kronisk søvnbesvær. Pris: kr. 10.000,-.

 

Behandlingsforløb strækker sig over en 3 måneders periode. Man mødes til konsultationer og opfølgninger ved speciallæge Jan Ovesen eller søvnterapeut Solveig Rasmussen. Man aftaler individuelt fra gang til gang, næste konsultation efter en til to uger.

Forudsætningerne for at lykkes med denne behandling er:

 

 • disciplin
 • konsekvens
 • vedholdenhed

 

Under forløbet gennemgår vi ved hvert møde dine søvnskemaer med søvntider, antal og varighed af opvågninger, hvordan du oplever din dagligdag, hvor er dine vanskeligheder, hvor er dine små sejre osv. Det kan være vanskeligt at se fremskridt fra dag til dag, men fra uge til uge bliver det som regel tydeligt.

 

Igennem forløbet kommer vi til at gennemgå en række vigtige forhold ved søvnen, blandt andet:

 

 • den normale søvn cyklus med de forskelige søvnstadier
 • den normale søvns arkitektur
 • døgnrytmen
 • styringen af søvnbehov
 • stimuluskontrol
 • søvnbegrænsning i en periode
 • udvikling af insomni
 • søvnens effekt
 • konsekvens af søvnmangel
 • sovemiljøets betydning
 • søvnhygiejne

 

Til ovenstående gives først grundig mundtlig forklaring og under forløbet udleveres tillige skriftlige informationsmateriale om hvert enkelt emne.

Disse informationsblade samles løbende med dine søvnskemaer og dagbogsblade sammen i en arbejdsbog. Når du er færdig med forløbet har du på dine søvnskemaer en beskrivelse af hvordan du udviklet dig fra kronisk søvnbesvær med dårlig søvnkvalitet til en tilværelse med normal søvn og forbedret livskvalitet.

Du har tillige den nødvendige teoretiske information som giver dig en forståelse for hvordan det oprindeligt kunne udvikle sig så galt, og hvilke mekanismer og styringsværktøjer, du i forløbet har brugt til at komme på ret køl igen.

Foredrag, 1-2 x 45 minutter. Pris: kr. 10.000,-.

 • Om søvn og søvnens betydning.
 • Kan tilpasses individuelle ønsker fra virksomheden.

Rådgivning

  Vidensvirksomheder

  Transportvirksomheder

  Virksomheder med skiftende arbejdstider, døgnfunktion, ‘skæve’ arbejdstider

Gennem rådgivning og sparring kan jeg hjælpe din virksomhed med at sætte fokus din sundhedsstrategi og dine medarbejderes søvnhygiejne.

Du kan hente et søvnskema til registrering af søvn her.

Ved at bruge Søvnexperten kan du:

  Øge virksomhedens produktivitet

  Øge dine medarbejders livskvalitet

  Nedsætte sygefravær

  Få et bedere arbejdsmiljø

  Mindske fejl & forsømmelser

Værktøjer

Ud over den rådgivende rolle har jeg en række værktøjer i min værktøjskasse som kan hjælpe dig med at eksekvere din sundhedsstrategi og gøre den succesfuld.

Workshops

Workshops kan være et fremragende værktøj for at du, sammen med dine medarbejdere, kan sætte fokus på søvn. Hver workshop er skræddersyet til formålet, og tager udgangspunkt i din virksomhed.

Søvnprofiler

En søvnprofil bliver udarbejdet ud fra et spørgeskema, som hver medarbejder udfylder og viser os dine medarbejderes søvnrytme. Derved fortæller den, hvorhen indsatsen skal rettes og skabe mere effektivitet.

Lægesamtale

Hvis der er tale om søvnsygdom, som fx søvnapnø eller insomni kan det være en fordel at afholde en lægesamtale. En speciallægekonsultation varer ca. 45-90 minutter med gennemgang af problemer, forslag til evt. yderligere diagnostiske undersøgelser og gennemgang af behandlingsmuligheder.

Foredrag

Et gå-hjem-møde hvor jeg vil opklare nogle af søvnens mysterier og give dine medarbejdere råd om, hvordan de kan opnå en god søvn.

Spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller blot ønsker
at høre, hvordan vi sammen kan sætte fokus på søvn.