fbpx

Kvalitet og tryghed

Søvnexperten arbejder kontinuerligt med kvalitet, så vi sikrer konstant at have effektive udrednings- og behandlingsforløb.

Vi fører løbende kontrol med kvaliteten af behandlingsforløbene og patienttilfredsheden. Dette sker ved:

Den Danske Kvalitetsmodel
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), er et aftalebaseret kvalitetssystem, der er med til at sikre kvaliteten i de helt eller delvist offentligt finansierede sundhedsydelser.
Akkrediteringsstemplet er vores bevis på, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og overvågning.

Søvnexpertens akkrediteringsstatus
Gældende fra den 18-11-2021 til 12-01-2025

Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet. Dette skal sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb.
  • Samme ensartede høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet

Konklusion efter survey fra IKAS
Søvneksperten ApS er en lille veldrevet klinik, her ses gode patientforløb, hvor patienten og kvaliteten i behandling og information er i centrum. Der ses høj faglighed, og der er fokus på sikkerhed og patienttilfredshed. Der er arbejdet godt med at implementere DDKM i en nystartet klinik. Der ses stor patienttilfredshed både i målinger og under survey. Alle indikatorer er helt opfyldte.

DDKM for Privathospitaler og klinikker: 2. version (se under IKAS.dk) – Akkrediteringsnævnets afgørelser for privathospitaler og klinikker)

Søvnexperten ApS
Sundhedshuset, Vejlevej 1
7400 Herning

Nuværende status: Akkrediteret
DDKM for Privathospitaler og klinikker: 2. version
Gyldighedsperiode: 18-11-2021 til 12-01-2025
2. behandling:
Status: Akkrediteret
Gyldighedsperiode: 18-11-2021 til 12-01-2025
Referat fra nævnsmøde
Rapport fra survey

1. behandling:
Status: Midlertidig akkreditering
Gyldighedsperiode: 18-11-2021 til 12-01-2025
Opfølgning: Fremsendelse af materiale senest 08-03-2022
Referat fra nævnsmøde
Rapport fra survey